< Terug naar blog-overzicht

Regisseren van een Digitale Transitie

Op zoek naar duidelijke richting, kostenbesparing en of een hogere gebruikerstevredenheid voor uw ICT? 

Bent u in control?

Tegenwoordig neemt iedere organisatie meerdere diensten af uit ‘de Cloud’. Sommige organisaties hebben dat erg goed geregeld. Maar dat is lang niet altijd het geval.

Veel organisatie worstelen juist met de organisatie van hun digitalisering.  Een efficiënte inzet van nieuwe IT-voorzieningen uit ‘de cloud’ is pas mogelijk wanneer u weet welke voordelen dit u brengt, hoe u de  volledige controle hierover behoudt én uw organisatie in staat is de bijbehorende veranderingen te adopteren. Dit noemen we het digitaal adoptievermogen.

Hoe staat het met uw Digitaal Adoptievermogen? Heeft u de volledige controle? Weet u de nieuwe technologieën naadloos binnen uw organisatie opnemen? Is uw organisatie flexibel genoeg om snel innovatieve ontwikkelingen effectief te integreren?

Vanuit onze jarenlange ervaring bij verschillende bedrijven helpen wij organisaties in het vinden van de juiste organisatievorm om deze transitie goed te managen. Wij als team zijn overtuigd dat een efficiënte inzet van nieuwe IT-voorzieningen uit de cloud eigenlijk alleen mogelijk is wanneer u van tevoren weet welke voordelen dit u brengt en u daar dan ook de volledige controle over heeft.

Wij willen graag meedenken en u deze controle laten ervaren. Ons programma is er daarom op gericht om u in control te brengen zodat u de transitie zelfstandig kunt managen volledig in lijn met uw primaire bedrijfsstrategie. Daarmee zorgen we ervoor dat u uw ICT en cloud omgeving efficiënt is ingericht, de gebruikerstevredenheid toeneemt en daarnaast ook een duidelijke besparing op ICT wordt behaald.

Wij dagen u uit  om de hieronder gelinkte, vrijblijvende en kosteloze online scan uit te voeren. Deze scan bestaat uit 42 vragen, verdeeld over 5 deelgebieden: Bedrijfscultuur; IT-Business Alignment; I&A Organisatie; Architecture Governance & Strategie, en Security & Budgettering. U krijgt een rapport, wat op basis van uw antwoorden een duidelijk overzicht geeft waar uw uitdagingen zitten, wat al goed geregeld is, en al een paar eerste ideeën om dit mogelijk op te lossen.

De uitslag van de scan zal u een eerste inschatting geven op welke gebieden er, naar onze mening, aandacht nodig is. U kunt dit dan zelf gebruiken, of met ons verder uitvinden waar u het best gebaat bij bent. Aan u, daarna de keuze deze trajecten zelf op te starten, of verder door te zetten met onze assistentie. 

Deze scan is ontwikkeld uit een samenwerkingsverband van Transitieprofs, IT2Benefit en BMLD. Juist door het samenbrengen van onze verschillende expertise gebieden kunnen we u een helder beeld schetsen waar uw organisatie staat, waar de aandachtspunten liggen en wat de quick-wins zijn naar een efficiëntere en effectievere inzet van ICT-middelen, met oog voor lagere kosten, een hogere gebruikerstevredenheid en vooral blijvende resultaten en borging in uw organisatie.

March 3, 2021

2021, HBR

Telefoon: +31 6 51 39 58 97
BTW-nummer: NL860506241B01
KvK-nummer: 76097110